Tổng số: 398
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1461/UBND-BBT 16/04/2021 TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Tải về
Số: 189/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 04/02/2021 Hướng dẫn quy định quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính kho Tải về
4283/UBND- NLN 15/09/2020 Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Tải về
1502/ GD&ĐT-GDĐH&GDTX 15/09/2020 Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ XMC và hoạt động TTHTCĐ Tải về
77/KH-SGD&ĐT 26/06/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT TỈNH LÀO CAI NĂM 2020 Tải về
200-/ BC-SGD&ĐT 09/06/2020 BÁO CÁO Việc tổ chức, thực hiện Kết luận thanh tra số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Tải về
520 /SNV-VP 28/05/2020 Cảnh báo về thông tin không xác thực liên quan đến lĩnh vực Nội vụ Tải về
611/ SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 08/05/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tải về
739 / SYT- NVY 23/04/2020 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị Tải về
1398/ BGDĐT- GDTC 23/04/2020 Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học chở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid- 19 trong trường học Tải về
12345678910...