TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19
Số ký hiệu văn bản 261/ SGD&DT-GDDH&GDTX
Ngày ban hành 08/03/2020
Ngày hiệu lực 08/03/2020
Trích yếu nội dung TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thế Dũng
Tài liệu đính kèm 261-SGD-GDÐH&GDTX.pdf
Văn bản mới