Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 551

CTTĐT - Sáng ngày 9/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 17 – Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quang cảnh Kỳ họp

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị, thành phố và 54/56 đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Lào Cai là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp được tổ chức ngay sau thành công của Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV, đồng thời kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung bắt đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đối với tỉnh Lào Cai đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với 18 Đề án trọng tâm.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biễn phức tạp, khó dự báo, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế thế giới, bên cạnh đó những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng. Song với sự chủ động, quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, vì vậy trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế - xã hội của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng đạt ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt trên 10%, riêng năm 2020 mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai vẫn đạt 6,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,55. GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc; khu vực nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực đầu tư, có chuyển biến mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng được quan tâm phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tốc độ giảm nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 8,46%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng…

Chủ tạo điều hành Kỳ họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ qua, HĐND đã nỗ lực, đoàn kết cùng với UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn thể nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, là dịp để HĐND tỉnh nhìn nhận lại những việc mà HĐND tỉnh đã khẳng định với cử tri trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng là dịp để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được của Chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá công tác tham gia xây dựng Chính quyền địa phương của Ủy ban MTTQVN nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự...; HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua 12 tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện như: Quy định nội dung, mức chi, thời gian được hưởng kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; quy định giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu và mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; chính sách hỗ trợ đặc thù trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040; chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm dân cư tập trung và các điểm dân cư xen ghép trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công…

Để kỳ họp hoàn thành toàn bộ chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng góp phần vào thành công của Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Kỳ họp được nghe đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục xem xét các báo cáo và các tờ trình.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV sẽ diễn ra trong 01 ngày 9/4/2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp./.

Lệ Hằng – Linh Vũ

1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 66
 • Hôm nay: 13,267
 • Trong tuần: 39,313
 • Tất cả: 50,062,505
Đăng nhập