V/v tiếp tục sử dụng tiêu chí lựa chọn SGK trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 649/UBND-VX
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục sử dụng tiêu chí lựa chọn SGK trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 649CV2021.pdf