V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 1065/UBND-TH
Ngày ban hành 23/03/2021
Ngày hiệu lực 23/03/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 1065CV2021.pdf