V/v Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 - 2021
Số ký hiệu văn bản 1046/UBND-VX
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung V/v Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 - 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1046CV2020.pdf