Báo cáo Tình hình triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU và 18 đề án trong tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Số ký hiệu văn bản 188/BC-UBND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU và 18 đề án trong tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm BC_NQ_02TU_va_18_de_an-PTC_Khanh_202103290729225750.doc