Về việc khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2020
Số ký hiệu văn bản 767/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 767QĐ2021.pdf