Tổng số: 4046
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1559/QĐ-UBND 12/05/2021
Về việc kiện toàn Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 13
1558/QĐ-UBND 12/05/2021
Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 12
225/KH-UBND 12/05/2021
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 18
1866/UBND-VX 11/05/2021
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở Sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
Lượt xem: 11
223/KH-BCĐ 11/05/2021
Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021
Lượt xem: 9
224/KH-UBND 11/05/2021
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030
Lượt xem: 13
10/CT-UBND 10/05/2021
Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 33
1483/QĐ-UBND 07/05/2021
Phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định nội tỉnh, đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 22
1801/UBND-NC 06/05/2021
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Lượt xem: 18
214/KH-UBND 06/05/2021
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 18
12345678910...