Tiêu điểm

Câu hỏi 1: Đề nghị hướng dẫn tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 6 chương trình GDPT năm 2018. ​

Trả lời: Theo Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT : Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS có tổng số 105 tiết/năm học; Tại công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH, ngày 23/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện chương trình GDTrH năm học 2021-2022: “ 4. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp : a) Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lí, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên. b) Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường. c) Cán bộ quản lí, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.; Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông: + Điều 5: “3. Hình thức đánh giá đối với các môn học a) Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” + Điều 6: “a) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét (không bao gồm cụm chuyên đề học tập): mỗi học kì chọn 02 (hai) lần.” + Điều 7: “2. Trong mỗi học kì, mỗi môn học đánh giá bằng nhận xét có 01 (một) lần đánh giá giữa kì và 01 (một) lần đánh giá cuối kì.”. Căn cứ các văn bản hướng dẫn trên các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của đơn vị ./.  

QUẢN LÝ THƯ VIỆN SỐ
  • Kế hoạch giáo dục nhà trường
  • Bài giảng e-Learning
  • Phần mềm hỗ trợ giảng dạy
  • Các nội dung công khai
Tiêu đềNgày tạoLượt xemLượt tải 
Không tìm thấy dữ liệu
Văn bản mới
Đăng nhập
  • Trong năm: 401,639
  • Tất cả: 3,286,790